Tag Archives: цар Калоян

Реконструкция на двуглави орли от дрехата на цар Калоян

В том 3 на осемтомната Историяна България на БАН е показана златовезана тъкан от гроба на цар Калоян в църквата „Св. Четиридесет мъченици“:  http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11521…… Обръщаме я и се вглеждаме в повтарящите се детайли: Откриваме орлите: Допълваме празните места и подравняваме: Възстановяваме цветовете на златната везба и червената основа:

Read More »