Tag Archives: прецесия

Небето преди хилядолетия

При разглеждане на материали, свързани с археоастрономия възниква въпросът с какви процеси е свързана промяната във видимото положение на небесните тела, която би могла да се наблюдава при древните археологически паметници. След като се порових насам-натам , стигнах до три съществени явления за такива дългопериодични промени: -прецесия на земната ос -дългопериодична нутация -собствено движение на зведите. Прецесия Прецесията е открита от Хипарх от Никея през II в. пр.Хр. Същността на това явление е в бавното завъртане на оста на въртене на Земята по образуващата на…

Read More »