Tag Archives: парадокси

Парадоксите на Зенон. Математическо и реално пространство

Парадоксите на Зенон са свързани със задачи от вида: „Ако изстреляме една стрела към мишена и тя започне да лети към нея, то винаги има точка (между стрелата и мишената), която е равна на половината от оставащото разстояние. Това означава ли, че стрелата никога няма да достигне мишената? “ Тъй като парадоксите на Зенон са свързани с безкрайното разделяне на пространството и времето, един начин за разгадаването им е да си припомним, че реално не можем да делим пространството и времето до безкрайно малки части:…

Read More »