Tag Archives: Математика

Справочник по математика за 6. клас

Абсолютна стойност (модул) на рационално число   Ред на алгебричните действия : 1. Степенуване 2. Умножение и деление 3. Събиране и изваждане   Степенуване   Рационални числа   Средно аритметично на n числа:     Обемни тела   Права призма лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Цилиндър лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Пирамида обем:   Прав кръгов конус лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Сфера лице на повърхнината:   Кълбо обем:

Read More »