Tag Archives: магнитни полюси

Инверсия на земните магнитни полюси

Едно забележително и трудно за обхващане с човешкото въображение явление е инверсията на земните магнитни полюси. Известен и наблюдаван  пряко е дрейфът на полюсите. Но дрейфът, изместването на магнитните полюси е едно, а смяната на местата им  – друго явление. Смяна на магнитните полюси е ставала многократно в геологическата история на Земята. Освен това, като цяло интензитетът на магнитното поле на Земята намалява. Магнитното поле на Земята се променя, но добри изводи могат да се направят от повтарящи се събития като прелитането на телескопа Хъбъл…

Read More »