Българските двуглави орли

Изображенията на двуглави орли в България са от две епохи – Средновековието и Възраждането. Общоприето е българските двуглави орли да се свързват с византийския герб на Палеолозите и с руския царски герб. Дали това наистина е така? Известните български двуглави орли не са много, но не са и малко, освен това при неотдавнашни разкопки на Трапезица се появиха още няколко. Тук ще направя един техен преглед: Двуглави орли от Средновековието http://www.protobulgarians.com/Stara%20Zago…Zagora.htm http://historicalcities.narod.ru/photo_VTernovo_dvorez.html Реконструкция http://terrabyzantica.blogspot.com/2011/02/blog-post.html http://forum.boinaslava.net/showthread.php?4646….. http://www.virtualnabiblioteka.com/load_book/book_70.html (стр. 99-103) http://forum.boinaslava.net/showthread.php?4….. http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?action=galler… http://www.runitravel.com/2011/03/06/3939/ http://momenti.info/ff4.php?a=12&new=eaglesr1.jpg&new1=……..   Находки от…

Read More »

Справочник по математика за 6. клас

Абсолютна стойност (модул) на рационално число   Ред на алгебричните действия : 1. Степенуване 2. Умножение и деление 3. Събиране и изваждане   Степенуване   Рационални числа   Средно аритметично на n числа:     Обемни тела   Права призма лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Цилиндър лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Пирамида обем:   Прав кръгов конус лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Сфера лице на повърхнината:   Кълбо обем:

Read More »

Небето преди хилядолетия

При разглеждане на материали, свързани с археоастрономия възниква въпросът с какви процеси е свързана промяната във видимото положение на небесните тела, която би могла да се наблюдава при древните археологически паметници. След като се порових насам-натам , стигнах до три съществени явления за такива дългопериодични промени: -прецесия на земната ос -дългопериодична нутация -собствено движение на зведите. Прецесия Прецесията е открита от Хипарх от Никея през II в. пр.Хр. Същността на това явление е в бавното завъртане на оста на въртене на Земята по образуващата на…

Read More »