Category Archives: Природа

Инверсия на земните магнитни полюси

Едно забележително и трудно за обхващане с човешкото въображение явление е инверсията на земните магнитни полюси. Известен и наблюдаван  пряко е дрейфът на полюсите. Но дрейфът, изместването на магнитните полюси е едно, а смяната на местата им  – друго явление. Смяна на магнитните полюси е ставала многократно в геологическата история на Земята. Освен това, като цяло интензитетът на магнитното поле на Земята намалява. Магнитното поле на Земята се променя, но добри изводи могат да се направят от повтарящи се събития като прелитането на телескопа Хъбъл…

Read More »

Сферичност на Земята – вяра и доказателства

Колко от вас могат да кажат, че са наблюдавали пряко, със собствените си очи и са осмислили доказателство за сферичната форма на Земята? И днес, както и в средновековието и в древността огромната маса от хората просто вярват в парадигмата. А доказателствата за сферичната форма на Земята не са сложни, трябва само когато човек пътува по-надалече да бъде наблюдателен, ама не само за това, което има по магазините. Аз видях със собствените си очи, че Земята е кръгла, когато посетих Петербург. Тогава се уверих, че…

Read More »