Инверсия на земните магнитни полюси

Едно забележително и трудно за обхващане с човешкото въображение явление е инверсията на земните магнитни полюси. Известен и наблюдаван  пряко е дрейфът на полюсите. Но дрейфът, изместването на магнитните полюси е едно, а смяната на местата им  – друго явление. Смяна на магнитните полюси е ставала многократно в геологическата история на Земята. Освен това, като цяло интензитетът на магнитното поле на Земята намалява. Магнитното поле на Земята се променя, но добри изводи могат да се направят от повтарящи се събития като прелитането на телескопа Хъбъл…

Read More »

Най-новият паметник на хан Аспарух

Реших да  покажа тук паметника на хан Аспарух, който видях в Стрелча: Паметникът, както се вижда от плочата, е правен в Монголия от монголци и с това може да се обясни странният и леко архаичен стил. Но пък съответства на най-новите дирения на прабългарския произход: http://society.actualno.com/news_342029.html Материалът, от който е направен е специална китайска смола. Няма много паметници на хан Аспарух. Освен че това лято се навършиха 1330 години от създаването на Дунавска България, има още една кръгла годишнина, която мина незабелязано и не бе…

Read More »

Парадоксите на Зенон. Математическо и реално пространство

Парадоксите на Зенон са свързани със задачи от вида: „Ако изстреляме една стрела към мишена и тя започне да лети към нея, то винаги има точка (между стрелата и мишената), която е равна на половината от оставащото разстояние. Това означава ли, че стрелата никога няма да достигне мишената? “ Тъй като парадоксите на Зенон са свързани с безкрайното разделяне на пространството и времето, един начин за разгадаването им е да си припомним, че реално не можем да делим пространството и времето до безкрайно малки части:…

Read More »