Българските двуглави орли

Изображенията на двуглави орли в България са от две епохи – Средновековието и Възраждането. Общоприето е българските двуглави орли да се свързват с византийския герб на Палеолозите и с руския царски герб. Дали това наистина е така? Известните български двуглави орли не са много, но не са и малко, освен това при неотдавнашни разкопки на Трапезица се появиха още няколко. Тук ще направя един техен преглед: Двуглави орли от Средновековието http://www.protobulgarians.com/Stara%20Zago…Zagora.htm http://historicalcities.narod.ru/photo_VTernovo_dvorez.html Реконструкция http://terrabyzantica.blogspot.com/2011/02/blog-post.html http://forum.boinaslava.net/showthread.php?4646….. http://www.virtualnabiblioteka.com/load_book/book_70.html (стр. 99-103) http://forum.boinaslava.net/showthread.php?4….. http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?action=galler… http://www.runitravel.com/2011/03/06/3939/ http://momenti.info/ff4.php?a=12&new=eaglesr1.jpg&new1=……..   Находки от…

Read More »