Сферичност на Земята – вяра и доказателства

Колко от вас могат да кажат, че са наблюдавали пряко, със собствените си очи и са осмислили доказателство за сферичната форма на Земята? И днес, както и в средновековието и в древността огромната маса от хората просто вярват в парадигмата.
А доказателствата за сферичната форма на Земята не са сложни, трябва само когато човек пътува по-надалече да бъде наблюдателен, ама не само за това, което има по магазините.
Аз видях със собствените си очи, че Земята е кръгла, когато посетих Петербург. Тогава се уверих, че там Полярната звезда е забележимо по-високо от хоризонта, отколкото у нас. За да я видя обаче трябваше да изчакам късните часове на ноща, защото беше август и слънцето залязвяше след полунощ (още едно доказателство).
А ето ви и историческа справка за доказателствата за сферичността на Земята:


Ал Фараби (872-950)
За това, че Земята е сферична
от Коментар към Алмагест

Сферичността на Земята се доказва от избързването и закъсняването на изгрева на изгряващите и залеза на залязващите звезди за жителите на страните, разположени по дължина, а също така от видимостта на вечно видимите и невидимостта на вечно невидимите звезди за жителите на страните, разположени по ширина. Всичко това става поради сферичната форма на Земята. Положението с дължината се изяснява с лунните затъмнения, а положението по ширина – по звездите на двата полюса.
….Установено е, че затъмненията на Луната са ставали на изток в по-късните часове на ноща, а на запад – в по-ранните. Тази разлика по време се получава благодарение на сферичността на Земята.Ако тя беше плоска, изгревът и залезът биха ставали едновременно за всички местности с известно отклонение в планинските и високите райони.
….
Повърхността на водата в морето е също така сферична . Така, ако плуваме по морето и на някакво разстояние от нас се намира планина, първото, което ще видим от нея, е върхът и, след това ще започне да се появява онова, което е по-ниско от върха и е било скрито преди това. Само гърбицата на водата би могла да го скрива.“
Ал Фараби разглежда и какво би било, ако Земята е вдлъбната, многостен или цилиндър.

Тези, които мислят, че Земята е плоска се заблуждават от това, което виждат, не може да се каже, че вярват. За хората върху земната повърхност доказателствата, че Земята е кръгла са косвени, пряко не се вижда, мнозина обаче не се интересуват от тези доказателства, просто вярват, че Земята е кръгла.