Реконструкция на двуглави орли от дрехата на цар Калоян

В том 3 на осемтомната Историяна България на БАН е показана златовезана тъкан от гроба на цар Калоян в църквата „Св. Четиридесет мъченици“:

Тъкан от гроба на Калоян в църквата "Св. Четиридесет мъченици"

 http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11521……

Обръщаме я и се вглеждаме в повтарящите се детайли:

Откриваме орлите:

Допълваме празните места и подравняваме:

Възстановяваме цветовете на златната везба и червената основа:

One thought on “Реконструкция на двуглави орли от дрехата на цар Калоян”

  1. Редактор в списание National Geographic България съм. Как бих могъл да се свържа с автора на реконструкцията? Благодаря! Любомир

Comments are closed.