Преместване на мегалити

Повод за тази тема са мои лични наблюдения и една статия на Любомир Цонев във вестник „Седем“ от 29 .09.2011 г. „Действия с непоправими последици. Тревога за българските долмени“.
Първият случай, с който се сблъсках беше разместването на някои камъни на Бегликташ с цел да им се придаде по-атрактивен и съответстващ на теориите вид.
Това лято пък попаднах на долмен в центъра на Хасково, който служи за катерушка на хасковските дечица:

Долмен в Хасково
Долмен в Хасково

За същия долмен и за други, за които има опасност да бъдат преместени става дума в статията. Любомир Цонев се безпокои, че
долмен от с. Голям Девент ще бъде пренесен в Елхово, долмен от с. Остър камък и менхир от с. Овчарово – в Хасково.
„… Такива манипулации имат непоправими последици за самите обекти:
(а) лишават ги от автентичност
(б) и ги унищожават като научни обекти, понеже ги лишават от оригиналния контекст;
(в) при преноса завинаги се премахва възможността в бъдеще да се извърши датировка на мегалитните обекти по метода на оптически симулираната луминисценция…“
Май няма закон срещу местенето на мегалити, предполагам, че някои може да твърдят, че по този начин ги опазват и популяризират. Този, в Хасково е от с. Хлябово, доколкото си спомням. Като го видях направо щях да падна от учудване.
За някои мегалити е спорно дали не са природни образувания и само да наподобяват мегалити – миметолити. Това е една карта от статиите на Л.Цонев:
карта с мегалити
Поговорката „Камъкът си тежи на мястото“ много добре описва ситуацията с мегалитите. Защото тези камъни пазят информация от хилядолетия.
От една страна датирането им с конвенционални методи ( ХІІ-VІ в.пр.Хр.) не съответства на тяхната конструкция и външен вид и противоречи на датирането на долмените по света ( ХХV-ХV в.пр.Хр.), от друга – преместването им означава загуба на възможности за изследвания с други методи в бъдеще. Ето тук пише повече за датирането чрез оптически симулирана луминисценция:
http://wop.cointech.net/digital_pdf/2_2010.pdf , на стр.150-156.