Инверсия на земните магнитни полюси

Едно забележително и трудно за обхващане с човешкото въображение явление е инверсията на земните магнитни полюси. Известен и наблюдаван  пряко е дрейфът на полюсите. Но дрейфът, изместването на магнитните полюси е едно, а смяната на местата им  – друго явление. Смяна на магнитните полюси е ставала многократно в геологическата история на Земята. Освен това, като цяло интензитетът на магнитното поле на Земята намалява.
Магнитното поле на Земята се променя, но добри изводи могат да се направят от повтарящи се събития като прелитането на телескопа Хъбъл над аномалията в южното полукълбо. А до сега смяна на полюсите не е наблюдавана от хората.

Съвсем сериозно се смята, че инверсия на полюсите е ставала в геологическата история на Земята:

Инверсия на полюсите
Инверсия на полюсите

Има направен лабораторен модел – експеримент на Теодор фон Карман:
http://www.mendeley.com/research/magnetic-field-reversals-in-an-experimental-turbulent-dynamo/#
Има и теории за причините, които я предизвикват.
Ето една добра хипотеза за смяната на полюсите, според мен:
http://elementy.ru/news/431077
и описание на изследванията на инверсиите на земното магнитно поле http://www.valtar.ru/Magnets3/magnets5.pdf
За отражението на евентуална инверсия върху живота на Земята също има разни писания, които според мен са по-скоро полет на фантазията, обвързан с апокалиптични предчувствия.

Освен мгнитното поле от космическата радиация ни защитава озоновия слой и цялата атмосфера.Не могат да се направят категорични предвиждания за голяма част от явлението земен мегнетизъм. Някои доста мрачни хипотези не са лишени от основание, например, че без магнитно поле атмосферата ще се разнесе от слънчевия вятър.

Дали някое от масовите измирания съвпада със смяната на магнитните пояси? Няма такова съвпадение и това според мен е сериозен повод за оптимизъм.